Thursday, October 30, 2008

~: Ulasan Buku :~

SINOPSIS

Pembaharuan dalam dunia Islam sama ada perjuangan membentuk Masyarakat Madani atau menegakkan Islam Hadhari seharusnya tidak lari daripada landasan pembaharuan Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. dan ajaran al–Quran. Konsep Islam Hadhari juga memberi penekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban dan usaha mempertingkatkan mutu kehidupan. Bertitik tolak daripada agenda pembaharuan Islam sejak zaman berzaman, buku ini cuba mengupas secara tuntas pembaharuan yang berlaku dalam sejarah Islam merentas aspek sejarah, definisi tajdid dan islah serta ciri asas pembaharuan Islam yang diperkenalkan oleh Rasulullah s.a.w.

Selain itu, perbincangan juga tertumpu tentang sejarah dan perjuangan hidup, idea serta pemikiran yang dibawa oleh tiga tokoh penting pembaharuan Islam, iaitu Muhammad ibn ‘Abd al–Wahhab, Muhammad ‘Abduh dan Hassan al–Banna. Walaupun terdapat kebaikan daripada pembaharuan yang pernah mereka perjuangkan, namun wujud polemik yang mengundang pergeseran antara pengikut tokoh pembaharuan ini dengan golongan arus perdana. Justeru, penulis membincangkan polemik tersebut dengan memberi penekanan kepada bidaah dan konsep pegangan terhadap mazhab.

Buku ini diharap dapat dijadikan wadah panduan dan pedoman kepada umat Islam khususnya ibu bapa, guru, pensyarah, mahasiswa dan mahasiswi di institusi pengajian tinggi serta para pelajar di peringkat sekolah menengah di Malaysia.

BAB 1 ISLAM DAN PERUBAHAN ZAMAN
Pengenalan
Zaman Rasulullah s.a.w.
Zaman Khulafa’ al–Rashidin hingga pertengahan abad ke–4 H
Zaman pertengahan abad ke–4 H hingga pertengahan abad ke–7 H
Zaman abad ke–7 H hingga zaman penjajahan Barat
Zaman pembaharuan Islam
Rumusan

BAB 2 TAJDID DAN ISLAH
Pengenalan
Definisi dari segi bahasa dan istilah
Definisi menurut al–Quran dan sunnah
Rumusan

BAB 3 CIRI KHUSUS GERAKAN PEMBAHARUAN DAN PEMBAIKAN
Pengenalan
Dakwah ketuhanan
Tidak mengharapkan ganjaran dunia
Keikhlasan beragama dan beribadat
Sederhana dalam dakwah
Jelas matlamat dan tujuan dakwah
Zuhud dan mengutamakan akhirat
Dakwah tauhid dan keimanan kepada alam ghaib
Rumusan

BAB 4 PENGARUH DAKWAH MUHAMMAD IBN ‘ABD AL–WAHAB
Pengenalan
Riwayat hidup
Ringkasan pegangan dan pemikiran
Sumbangan dalam dakwah dan pendidikan
Pengaruh dakwah di Malaysia
Rumusan

BAB 5 PENGARUH PEMBAHARUAN MUHAMMAD ‘ABDUH
Pengenalan
Latar belakang
Faktor pendorong
Gagasan pembaharuan ‘Abduh
Sumbangan dalam dakwah dan pendidikan
Pengaruh Pemikiran ‘Abduh di alam Melayu
Rumusan

BAB 6 IDEA DAN PENGARUH PEMIKIRAN HASSAN AL–BANNA
Pengenalan
Riwayat hidup
Situasi masyarakat Mesir
Idea dan gerakan
Idea pembaharuan
Persepsi umum
Pengaruh al–Banna di alam Melayu
Rumusan

BAB 7 BIDAAH: DEFINISI DAN DALIL
Pengenalan
Definisi Bidaah
Dalil wujud bidaah hasanah
Rumusan

BAB 8 SOLAT SUNAT SEBELUM JUMAAT
Pengenalan
Pendapat imam mazhab empat
Solat sunat Jumaat satu syariat
Rumusan

BAB 9 TAHLIL DAN DOA ARWAH
Pengenalan
Sejarah dan kandungan tahlil
Hidangan selepas kematian
Doa dan hadiah pahala kepada arwah
Rumusan

BAB 10 SAMBUTAN MAULID AL–RASUL
Pengenalan
Sejarah
Hukum
Dalil penyokong maulid
Dalil penentang maulid
Jawapan terhadap golongan penentang
Rumusan

BAB 11 KEPENTINGAN MAZHAB KEPADA UMAT ISLAM
Pengenalan
Definisi dan sejarah mazhab
Kepentingan bermazhab
Tujuan bermazhab
Ijtihad dalam mazhab
Taklid
Talfiq dan mencari kemudahan
Rumusan

:: untuk tempahan sila tinggalkan pesanan diruang comment ::

0 comments:

Related Posts with Thumbnails